2007-10-27

DN och Finland


Tipsad av en synnerligen skarpsynt och analytisk vän håller jag noga koll på vad DN skriver om vårt grannland Finland. Det är nämligen ganska klart att man på redaktionen har en förmåga att plocka fram väldigt udda nyheter. Därigenom medverkar man knappast till en seriös rapportering från Finland.

Nu på lördagskvällen fortsätter man att överträffa sig själv när man gör stort nummer av en forskningsrapport som visar att Finland inte trodde president Franklin D Roosevelts uppgifter att Tyskland och Sovjet träffat en nonaggressionsöverenskommelse 1939 (Molotov–Ribbentrop-pakten). Det är förvisso bra att man skriver om Finlands historia men att toppa en lördagskväll i okotber 2007 med en nyhet om andra världskriget ter sig egendomligt. Det är viktigt att hålla fokus på vad Finlands befolkning fick genomlida under kriget. Vi står i tacksamhetsskuld.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Att Hitler och Stalin hade en nonaggressionsöverenskommelse trodde Finland på, det var nämligen offentligt. Det man inte trodde på var uppgifterna om de hemliga tilläggsprotokollen som bestämde vilka mellanliggande länder som skulle tillfalla Hitler respektive Stalin.

Anonym sa...

Undertecknad skulle snarare utrycka en uppskattande åsikt om denna publicering. Den visar att det fortvarande existerar en tidning i Sverige med den vettig nyhetsförmedling som inte fokuseras på vem som vann senaste veckans idolfinal.

Per Westberg sa...

Jag Molotov-Ribbentroppaktens grundprotokoll bore ha varit ganska känt. Engelsmännen och fransmännen var väl med i samtalen.

Om man skippar Expressen och Aftonbladet slipper man Idolfinalen. Det är inte fel att publicera nyheten om Molotov-Ribbentroppakten. Bara lite uppseendeväckande att den toppar webbnyheterna. Men det varade inte många minuter.

Anonym sa...

Man kan sannerligen undra var DN får sina "nyheter" om Finland ifrån. I Finlands största dagstidning Helsingin Sanomat kan man idag, söndag, läsa på nätet bl.a. om följande inrikesnyheter som skulle kunna vara av ett visst intresse även för läsarna i Sverige:

"Barnfamiljer vill att affärerna ska hållas öppna även på söndagar" (apropå att i Finland är det mesta fortfarande stängt på söndagar)

"Bara var tionde man tar ut föräldrarledigheten"

"En man bröt sig in hos en annan och skar av hans lillfinger"

"En polisbil körde mot rött i Åbo och krockade med en buss vars chaffeur var alkoholpåverkad" ( :-))

Det svenskspråkiga Hufvudstadsbladet skriverier kan man läsa på nätet: http://www.hbl.fi/

Ingenstans kan jag dock finna någon som helst rapportering om Molotov-Ribbentroppakten.

Visst kan man läsa en bok eller en rapport och sedan skriva om innehållet, men man kan fråga sig om det är då fråga om nyhetsrapportering värd namnet utrikeskorrespondens om rapporten inte väcker någon som helst diskussion i landet i fråga?

Jag har redan tidigare undrat över DN:s "icke-nyhetsrapportering" när man skrev om "språkstriden" och svenska språkets ställning i Finland. Man kunde lätt få en uppfattning av en stor händelse med bred uppståndelse, med demonstrationer osv. Men när jag frågade mina vänner och kolleger i Finland om vad som håller på att hända, ställde de sig förundrande över rapporteringen i Sverige. Man höll på att ändra språklagen och så klart diskuterades det men inte i den utsträckning som DN lät förstå..

mera bl.a. i: http://www.dn.se/DNet/jsp/Crosslink.jsp?d=156&a=233368&f=index.html&t=2

För en person som följer både svenska och finländska medier ter sig DN:s rapportering ofta mycket konstig. Man undrar om detsamma gäller nyheter från andra länder..

Anonym sa...

Om det nu är en nyhet så tycker jag att den är väldigt interessant.