2007-10-15

Helikopterolyckan i Heby 2005

Den 21 juni 2005 kunde vi se ett dramatisk nyhetsinslag från centrala Heby i Västmanland där en litauisk helikopter störtade strax efter start. Det var en familj som skulle fira en 100 åring som bodde på äldreboendet Tegelbacken genom att flyga honom till Ljusterö i Stockholms skärgård. Vid olyckan skadades de sex passagerarna, piloten och den 100-årige mannen dog efter några dagar.

I dag blev Statens haverikommission klar med sin utredning.

Haverikommission konstaterar att den tekniska undersökningen visat på föroreningar i bränslespridaren på en motor. Detta har inneburit ett halverat bränsleflöde i denna motor.
Härigenom har en effektförlust uppstått som inte upptäckts i tid för att avbryta flygningen.

Nu återstår en rättslig process eftersom flygningen var förenad med klara överträdelser av lagstiftningen.

Man blir skraj när man läser att:
• piloten saknade rätt behörighet
• helikoptern inte fick medföra passagerare. Den punkten har man i separat skrivelse förtydligat med att den gäller endast betalande passagerare.
• i helikoptern ska, då passagerare befordras, finnas skylt i kabinen som klargör helikopterns experimentklass och att den inte har fullt luftvärdighetsstatus. Därtill ska experimentklassen anges vid alla dörrar. Föraren ska informera passagerarna om helikopterns experimentklass och att den inte uppfyller fulla krav på flygsäkerhet.
• flygning i annat land än Litauen kräver det landets tillstånd.
• helikoptern är inte tillåten i starkt trafikerat luftrum eller över tätt befolkat område.

Det är egendomligt att ägaren av helikoptern förklarat att en förbudet mot passagerare handlar om betalande passagerare samtidigt som man uppger att man offererat ett pris för flygningen.

Rapport RL 2007:15, Olycka med helikopter LY-HCS i Heby, U län, den 21 juni 2005
Foto: Statens haverikommission

Andra bloggar om:

Inga kommentarer: