2007-10-06

Miljöpirater

Bilden visar hur kärnbränslefartyget Atlantic Osprey, nu tagit sig till svenskt vatten från Skagen. Sydsydost Atlantic Osprey ser vi Kustbevakningens miljöräddningsfartyg KBV 051 och sydsydost om henne ligger polisbåten SHA 7060 med kurs mot Göteborg.

Greenpeace tycker uppenbarligen att det är okej att hålla på med spekulativa resultatlösa aktioner som tar Kustbevakningens och polisens knappa resurser i anspråk. Att Kustbevakningen genom detta tvingas minska sin övervakning av miljö och fiske föresvävar givetvis inte miljöpiraterna i sina snabba bensinslukande båtar. Hellre uppmärksamhet på Greenpeace än skydd av torsk och havskräftor.
Vissa Greenpeaceaktioner är svåra att förstå sig på. Som nu senast när man försök stoppa kärnbränslefartyget Atlantic Osprey som hämtat radioaktivt avfall i Studsvik för att sedan gå till upparbetningsanläggningen Sellafield i England. Greenpeace menar att Sverige dumpar rdioaktivt restavfall i ett land som inte har någon metod att slutförvara det.

Det känns som att det mer är lekstuga och action när man försöker och till och med bordar fartyget via rib-båtar. Inte blir det bättre av att polisens Nationella insatsstyrka (ONI) passar på att låna Kustbevakningens båtar och vattenskotrar för att göra tillslag utanför Nyköping och i Öresund.

Göteborgspolisen däremot lät uppenbarligen piketpolisen ingripa och det har uppenbart också fungerat men sannolikt mindre spekulativt. Kanske hade Leif G W Persson rätt när han i torsdags sa att man skulle satsa på piketpoliser i stället för att lägga 110 ooo o00 på Nationella Insatsstyrkan.

Andra bloggar om: ,

3 kommentarer:

Anonym sa...

Hur kan det vara så lätt att borda
en sådan båt,,,,,med denna ruggiga last,,,, en bomb i denna last
då blev det smutsigt i många år
oj oj ,,,skärpning politiker
Det är dags att tänka inte bara babbla,,,,,,Rolle i Eskilstuna

Per Westberg sa...

Nu är det ju så att denna verksamhet är strängt reglerad genom strålskyddslagen (1988:220) och lagen (1982:821) om transport av farligt gods. Statens Strålskydd har om jag inte minns fel en extrem tillsyn och finns på plats både vid lastning och lossning.

Transporten riskbedöms och scenariet att fartyget går till botten finns givetvis med.

Nu handlar inte detta om någon plutoniumtransport och jag vågar påstå att en bomb på en oljetanker skulle orsaka större skada.

I just detta fall tror jag att det rör sig om 4,8 ton använt kärnbränsle från en gammal forskningsreaktor.

Per Westberg sa...

UPDATE
Det kan finnas plutonium i transporten. Vad detta innebär för risker har jag ingen aning om men utgår från att SSI har totalkoll.