2007-10-28

Landningsincident

Det gäller att vara aktsam med hur ord använd
Efter att en Dash 4/Q800 kanat på banan vid Kastrup fylls våra tidningar med ordet "landningsincident". Om jag googlar på det ordet ser jag att det under våren finns massor av träffar och att de alla är kopplade kring händelser med Dashplan från Bombardier. Rent språkligt skulle jag vilja beskriva det som skedde på Kastrup igår som en olycka. Man brukar beskriva incident som en oväntad och störande händelse som inte är allt för allvarlig. Men nog är det som hänt Dashplanen ganska allvarliga händelser? Om inte annat är de materiella skadorna omfattande.

Ordet landningsincident förekommer inte på vare sig Luftfartsinspektionens eller Haverikommissionens webbplatser så jag misstänker att någon lyckats bagatellisera händelserna genom att skapa ett nytt ord med syfte att lägga sordin över de allvarliga händelserna. Haverikommissionen kallar för visso sina rapporter för "incident" men i utredningarna om liknande händelser talas om nödlandningar.

Haverikommisionen använder två begrepp när det gäller lufttrafik:
En flygolycka ska undersökas
-om någon människa har omkommit eller skadats allvarligt,
-luftfartyget eller annan egendom har fått betydande skador,
-omfattande skador har uppstått i miljön, eller
-luftfartyget har försvunnit vid flygning eller är oåtkomligt.

Ett tillbud till en olycka ska undersökas om
-det har inneburit allvarlig fara för en olycka,
-det tyder på väsentliga fel hos luftfartyget, eller
-det tyder på andra väsentliga brister i säkerhetshänseende.

Luftfartsinpektionen skriver om haveri som en olyckshändelse med ett luftfartyg då en person eller luftfartyget skadas, eller då tredje man skadas. Luftfartyget ska ha använts i avsikt att flyga.

Den danska tidningarna Berlingske Tidende skriver om sikkerhedslanding och norska kollegan Dagbladet skriver "fly ble satt på bakken".

Möjligen är landningsincident ett vedertaget begrepp men det finns anledning att vara vaksam. Googlesökningen gör mig misstänksam.

Jag får väl avsluta med att säga att flygning är säkert och att det är skönt att piloter är välutbildade. Tråkigt för SAS att en del av deras flotta råkar ut för detta.

Andra bloggar om:

Inga kommentarer: