2007-10-18

Amatör versus kompetens

Kammaråklagare Rolf Hillergren dök upp i TV 4 Morgon nu i morse. Han mötte Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson som kräver en lagändring som skulle innebära ett uttryckligt samtycke vid samlag.

Hillergren fullkomligt krossade Peter Eriksson argument och talade å alla åklagares vägnar när han klargjorde att Peter Erikssons idé inte på något sätt skulle förändra situationen jämfört med i dag. Hillergren klargjorde att våldtäktsmålen är komplexa och handlar om bevisning. Ett lagrekvisit med samtycke skulle inte förändra något eftersom samtyckeskomponenten redan i dag är ett centralt inslag i bevisningen.

Peter Eriksson har säkert vissa poänger med att många våldtäktsanmälningar inte når domstolarna men han skulle göra klokt i att inte sätta sig i en debatt med en åklagare och diskutera komplicerad juridik och processföring. Tyvärr förstår nog de flesta tittare ingenting.

UPDATE Den 19 oktober skriver riksåklagare Fredrik Wersäll och överåklagare Lisbeth Johansson på DN Debatt om att man inte kan dra för stora slutsats av hovrättens fällande dom mot de så kallad Stureplansprofilerna. Inte heller dessa åklagare vill ha en läagändring med inriktning på att brist på samtycke ska räcka för att bli dömd för våldtäkt, och att åklagaren alltså inte ska behöva bevisa att det förekommit något våld, hot eller tvång.

I stället vill de arbeta vidare på den inslagna vägen att utveckla polis och åklagares metoder och det är bra att åklagare nu försöker värna om rättssäkerhet samtidigt som de deltar i debatten. Okunskapen om faktiska förhållanden är utbredd bland allmänheten är stor och detta kan i sig leda till politiska krav som kan innebära en förskjutning i rättsäkerheten.

När jag nu hyllar dagens debattartikel har jag i minnet att jag den 30 september under rubriken "Åklagare i ny skepnad" kritiserade åklageriet för att i allt större utsträckning dyka upp på debattsidorna och kommentera pågående rättsprocesser. Jag skrev att det var bättre på den tiden då åklagare var relativt anonyma ämbetsmän som förde debatten om juridikens möjligheter och inskränkningar på symposier och i facktidskrifter.

Men i detta läge var det ändå bra att två åklagare dök upp och delade med sig av sin yrkeskompetens.

Inga kommentarer: