2007-10-20

Sydsvenskan om Facebook


Sydsvenskans kulturchef Daniel Sandström ger några viktiga tankar om den nya narcissismen som Facebook kan bilda skola för. Och han gör det ur ett svenskt perspektiv då han skriver:
För ett folk som alltid pendlat mellan gemenskap och oberoende är Facebook en perfekt kompromiss: här är alla individualister tillsammans, alla är stjärnor och publik. Ett folk som inte utan sorg begravt ett folkhem verkar onekligen ha hittat ett nytt. Byggt av speglar.
På min egen arbetplats med 35 anställda och endast en medarbetare under 30 kan jag konstatera att vi i dag är fem Facebookanvändare. Det är raskt marscherat. Tack vare att den förste som präntade in uttrycket Facebook bland kollegorna var en karisamtisk föresläsare och omvärldsanalytiker bemöts fenomenet Facebook med respekt. Själv kände jag mig nöjd med att ha anslutit mig till Facebook redan en månad innan konsulten lade sitt raster.


Andra bloggar om:

Inga kommentarer: