2007-10-14

Borde vi inte erövra ordet självdödad

DN Debatt skriver chefen för Stockholms läns psykiatriska akutmottagning David Eberhard om självmord.

Det är ett sällsynt dåligt ord eftersom det innehåller ledet mord. Givetvis är detta ord bildat från latinets mortuus som betyder död. Mord brukar vi i allmänhet belägga med mycket skuld eftersom det handlar om död genom annans hand.

Det vore bättre att erövra något nytt ord. Suicid som ju ofta används i yrkessammanhang kan vara ett lämpligare ord. Jag noterar att Riskförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd - SPES just använder begreppet suicid i sitt namn. Egentligen betyder ledet "cid" som kommer av caedes också döda eller mörda.

Varför skulle vi då inte kunna säga självdöda.

Ett ännu konstigare ord är "självmordsbombare". De är ju i realiteten verkligen mördare.

3 kommentarer:

Daniel Eriksson sa...

Givetvis är detta ord bildat från latinets mortuus som betyder död.

Nej, ordet mord härstammar från urgermanskans *murtha-. Däremot är det besläktat med latinets mortuus, eftersom båda orden härstammar från indoeuropeiskans *mer-/mor-/mr-, att dö.

Per Westberg sa...

Så pass ;)

Anonym sa...

Varför man inte kan säga "självdöda" är väl rätt uppenbart. "Självdöd" säger man ju om ett djur som dött en s k naturlig (dvs vanligen en mycket utdragen och plågsam) död.

Etymologin var visst redan rättad.