2007-10-19

Har Alice Tegnér skrivit Hemsöborna?Min världsbild sattes på ända när jag i morse läste familjesidorna i DN och SvD. Litteraturprofessorn Björn Meidal, ordförande
i Strindbergssällskapet, skrev en nekrolog över före detta förste bibliotekarien vid Kungliga Biblioteket, biblioteksrådet, Margareta Brundin.

I slutet av minnesorden skriver professor Meidal:
Mest uppmärksammad blev ändå hennes upptäckt (1988) att det inte var någon mindre än Strindberg, kreativ översättare av en engelsk barndikt, som givit oss vårt språks kanske kändaste barnsång ”Bä bä vita lamm”. Eller med Margaretas egna ord: ”Det är en roande tanke att en av de första visor som svenska barn får höra i mors knä har farbror Strindberg till författare!”
Kan detta vara sant? Alice Tegner (1864-1943) har väl skrivit "Bä bä vita lamm"? Det vet väl alla? Jag konsulterar Nationalencyklopedien som klargör att Alice Tegnér är mest känd för klassiska barnvisor som "Bä, bä, vita lamm", "Mors lilla Olle", "Ekorrn satt i granen", "Lasse liten", "När lillan kom till jorden" och "Sockerbagaren".

En liten koll i Wikipedia ger samma besked. Men en slagning i Wikipedia på "Bä bä vita lamm" börjar reda ut begreppen.
Den engelskspråkiga vistexten återgavs i en svensk barnversantologi 1872. Det var August Strindberg som översatte den till svenska, då han en gång i början av sin karriär varit i behov av snabba pengar. Alice Tegnér fann texten och gjorde en egen tonsättning och ändrade bland annat originaltextens svarta får till ett vitt lamm.


Så här är det givetvis. Självklart passade det Strindberg att göra en direktöversättning "Bah bah Black Sheep". Det stämmer ganska bra med hans målningar.

Nu återstår att se om det i själva verket är Alice Tegnér som skrivit Hemsöborna. Så torde vara fallet om jag lyckas hitta denna text:
Mors lilla Olle kom som ett yrväder när ekorrn satt i granen och hade Tre pepparkaksgubbar om halsen. Clara och Lotten voro inne med Borgmästar Brunte att hämta honom vid Djursholms kapell.
I Strindbergs version av Hemsöborna skulle detta bli:
Han kom som ett yrväder en aprilafton och hade ett höganäskrus i en svångrem om halsen. Clara och Lotten voro inne med sköt-ekan att hämta honom på Dalarö brygga...

Inga kommentarer: