2007-10-22

Språk hos norrbottniska bergsmän

Norrländska Socialdemokraten berättar att en nytt hålrum öppnat sig i markytan i Malmberget. Enkelt uttryck har en del av gruvan kollapsat och orsakat ett hål i marken.

Inga kommentarer: