2007-10-12

Skämtare i riksdagen

Jag har vid några tillfällen ifrågasatt det roliga i att ungdomspolitiker vid sina stämmor lämnat in skämtmotioner. CUF tar priset i denna tävling med trams som att förbjuda röda lämmeltåg.

Men nu har denna typ av pueril humor dragit in i riksdagen. Moderaten Andreas Norlén från Motala vill att riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att undersöka förutsättningarna att återuppföra slottet Tre kronor i Stockholm som brann 1697. Men det är inte så att han vill riva det nuvarande slottet. I stället tänker han sig att slottet Tre kronor kunde återuppföras på Blasieholmen mellan Nationalmuseum och Nybroviken för att bland annat rymma statlig museiverksamhet.

Kanske är det ändå inte ett skämt utan högst allvarligt och därmed borde man lyssna. Men frågan är om det inte är viktigare att bygga ett nytt Operahus i Stockholm. Då skulle jag gärna se att man rev den nuvarande Operabyggnaden och återuppförde den gamla som var en pedang* till Arvfurstens palats.

¨- Pendang är en företeelse som i väsentliga avseenden överensstämmer med annan företeelse av samma art. Det vill säga kåkarna mitt emot varandra har identiska fasader. Det är snyggt.

Motion till riksdagen 2007/08:Kr309 av Andreas Norlén (m), Återuppförande av slottet Tre kronor

Inga kommentarer: