2007-10-05

Ny landshövding till Västra Götaland

Göteborgsposten spekulerar i dag om vem som kan bli ny landshövding i megalänet Västa Götaland när Göte Bernardsson går i pension nu vid årsskiftet. Ett namn som nämns är Eva Eriksson, förutvarande folkpartipolitiker och sedan 2004 landshövding i Värmlands län.

Visserligen är det inte helt vanligt att landshövdingar hämtas från det egna länet och Eva Eriksson har en bakgrund som regionråd i Västra Götaland. Men hon är ett bra namn eftersom hon redan hunnit göra sig varm i kläderna som landshövding och inte minst Värmland kan tjäna på att ha sin förutvarande hövding just i Göteborg.

Sammanslagning av de gamla länen Älvsborg, Skara och Göteborgs- och bohuslän har allt igenom varit lyckad och givetvis är det rätt att länet får en landshövding som redan är hemmastadd.

Inga kommentarer: