2006-11-02

Allmänbildning på jobbet

Vi var några kollegor som satt kvar på jobbet i kväll. Samtalsämnena var varierande och jag skickades ut för att ta reda på två viktiga spörsmål:
1. När upphörde konventikelplakatet?
2. Utreder Statens haverikommission militära olyckor?

Tack Internet för att jag kunde återrapportera svaren inom en minut:

1. När upphörde konventikelplakatet?
Konventikelplakatets avskaffades 1858.

Konventikelplakatet var en kunglig förordning från 1726 som förbjöd och straffbelade konventiklar (religiös sammankomster) i den mån dessa inte kunde anses som husandakt. Konventikelplakatet användes under 1800-talet för att
bekämpa den frambrytande folkliga väckelserörelsen.
Källa: Nationalencyklopedin www.ne.se

2. Utreder Statens haverikommission militära olyckor?
Javisst. Haverikommissionen utreder militära olyckor. Försvarsmakten är säkerhetsmyndighet och tillsynsmyndighet. Haverikommissionen undersöker händelser som har inträffat i Sverige.En militär olycka ska undersökas enligt samma grunder som gäller för motsvarande civila olyckor. Haverikommissionen undersöker händelser som har inträffat utomlands, om händelsen berör ett svenskt militärt fartyg eller luftfartyg och annat inte följer av en internationell överenskommelse. Källa: Statens Haverikommission

1 kommentar:

Karin sa...

Fråga nr 1 hade jag kunnat utan internet. Den har jag med i mitt Lina Sandell-föredrag som jag haft på 4 ställen nu. :)