2006-11-17

Proveniens okänd, Kina plundras


På Nordiska museet i Stockholm pågår handel med antika föremål som enligt forskare kan vara fynd från gravplundringar - fynd som kan ha tagits in i Sverige illegalt. Det påstår i alla fall SvT Aktuellt. Bakgrunden är att Antikmässan just nu hyr in sig på Nordiska museet.

Det är allvarliga påståenden som Nordiska museet måste reda ut på ett trovärdigt sätt. Det är välkänt att det sker omfattande gravplundring i Kina. Om man medverkar i försäljning av ett annat lands kulturföremål ligger det nära tillhands att beskyllas för att ha imperialistiska tendenser.

Bild: Häst från 700-talet e. Kr. Denna har proveniens ur en svensk samling och är inte identisk med artikelns föremål

SvT Aktuellt, Antikmässa på museum ifrågasätts

Inga kommentarer: