2006-11-14

Norska kyrkomötet och HBT


Inga homosexuella präster i Norge
Kirken og dens medlemmer vil alltid leve i spennet mellom gammelt og nytt, tradisjon og fornyelse, sa kung Harald V när han igår invigningstalade för Norska kyrkans kyrkomöte.


Idag har ett nytt Kirkeråd utsetts i Norge. Kirkerådet kan beskrivas som norska kyrkans kyrkostyrelse som förbereder Kyrkomötet och leder arbetet mellan Kyrkomötena. Eftersom norska kyrkan är en statskyrkan har givetvis regeringen ett mycket stort inflytande

I norska kyrkan är det i princip inte tillåtet att anställa öppet homosexuella präster. JA DU LÄSTE RÄTT . Kirkemøtet 1997 bestämde att homosexuella som lever i partnerskap inte fick inneha vigningstjänster. Det var därför mycket intressant att Kyrkomötet var nära att välja en öppet homosexuell lekman som ordförande. Men i slutomröstning vann en mer konservativ kandidat som står fast vid Kyrkomötets tidigare ställningstagande. Valresultatet var 40-36.

Norska kyrkan, Kirkemøtet 2006
Verdens Gang, Droppet homofil kandidat i Kirkerådet
Dagbladet, Kirken kan få homofil leder

Andra bloggar om: , ,

Inga kommentarer: