2006-11-12

Tobias Billströms morot är inte rätt medicin

Migrationsminister Tobias Billström berättar i dagens Sydsvenskan att regeringen nästa år lägger ett lagförslag där möjligheten till permanent uppehållstillstånd för dem som vittnar mot människosmugglare finns med.

Om jag förstår saken rätt förknippas människosmuggling ofta med prostitution eller barn som av en eller annan ledning förs till Europa. Det finns också människosmugglare som under falska förutsatser lurar av människor deras pengar för att hjälpa dem till väst.

Rättssäkerhet?
Sydsvenskan konstaterar Billströms förslag inte är okontroversiellt ur rättssäkerhetssynpunkt. Man noterar att uppehållstillståndet blir ett lockbete och kvinnor som är offer för trafficking blir tvungna att ta stora risker för att stanna i Sverige. Men Tobias Billström menar att man ska formulera det precis tvärtom. -Vi skapar ett bättre skydd för de här kvinnorna, säger Tobias Billström. Man behöver inte ta risken att bli skickad tillbaka till inte bara den region och det land utan också i vissa fall den by varifrån man rövades bort, av människor bosatta i samma by. Just i de situationerna kommer möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige att vara helt avgörande för om du kommer att våga att ställa upp och vittna eller inte, säger han.

Men frågan är om inte detta förslag, som Billström tagit upp redan som riksdagman, är ett verkligt hot mot rättssäkerheten. Rättssäkerhet definieras ju som att lika fall ska beandlas lika utifran lagstiftningens kriterier. Varje inslag av angiveri eller störande moment i rättsprocessen måste undvikas.

Är vittnesköp vad vi mest behöver?
Frågan är hur välbetänkt detta förslag egentligen är. Man måste alltid fundera på om det är skapat som en del i en populistiskt agenda. När det gäller unga kvinnor som dras in i trafficking är deras högsta dröm ofta inte att stanna i Sverige. Tvärtom kan det handla om att man förespeglats en orealistisk bild av hur det är att leva i Sverige. Jag vill på goda grunder hävda att många som är inblandade i trafficking faktiskt haft bilden av en tid i väst för att tjäna pengar.

Det hade varit bättre om detta med trafficking angreps på annat sätt. Kriminella nätverk ska bekämpas genom sedvanligt polisiärt arbete. Inte minst viktigt är det att polisen kan koncentrera sig på att bekämpa de som när detta slaveri, nämligen sexköparna. Men slår man mot sexköparna slår man också mot helt vanliga svenska män som av någon anledning tycker att de har vissa rättigheter. Den polisman som griper en sexköpare lär inte sällan får höra: -Det här har ni tid med men freda hederligt folk på våra gator det klarar ni inte av.

Gubbarna brukar därefter ta emot åklagarens strafföreläggande för att snabbt lägga sitt brott bakom sig. Måmga fortsätter säkert. Det är ju så liten risk att åka dit.

SvD 12 nov, "Morot" ska stoppa människohandel
DN 12 nov, "Morot" ska stoppa människohandel

Andra bloggar om: , ,

Inga kommentarer: