2006-11-24

Helle Klein uppmärksammar den bloggande biskopen

Helle Klein vill se präster och biskopar som bloggar
Igår skrev jag om att Svenska kyrkan har fått sin första bloggande biskop. I en artikel skrev jag om "Tony Guldbrandzén, en bloggande biskop". I dag kommenterar Helle Klein biskopens bloggande i positiva ordalag:

Fler biskopar och präster i bloggosfären skulle öppna upp kyrkan för 2000-talets människor.
Jag håller med Helle Klein och är övertygad om att vi snart kommer att se ännu fler präster, diakoner och andra församlingmedarbetare på nätet. Men jag tror faktiskt att vi behöver lite pastorala (praktiska) råd och riktlinjer om hur vi ska agera i bloggosfären. Själv är jag väldigt konfunderad över att det finns präster, diakoner och kyrkomusiker som bloggar anonymt. Flera av dessa skriver väldigt bra och självklart ska vi alla veta vem det är vi möter på nätet när de företräder kyrkan.

Kyrkbloggare
Prästen Karin Långström Vinge i Skövde kan bilda skola för andra präster och kyrkopolitikern och bloggaren Maria Abrahamson, från Bohuslän är ett exempel på en modern moderat kyrkopolitiker som förenar företagsamhet, familj, kyrko- och kommunpolitik. Maria skriver öppenhjärtig om kyrkans alla sidor. Kyrkonämndens ordförande i Uppsala Martin Garlöv på Brygubben, tillhör den partipolitiskt obundna gruppen och gör skarpa analyser om kyrkan i vår samtid. Kyrkopolitikern, kristdemokraten Sven-Gunnar Hoffstedt i Nora på Hoffstedts Egna Ord visar genom korta nedslag i vardagen hur en kyrkopolitiker också är familjefar och en helt vanlig person med många intressen utanför kyrkopolitiken. Slutligen vill jag lyfta fram den socialdemokratiska kyrkopolitikern Christina Meltin Westerlund som på ett bra sätt lyfter fram sin personliga hållning när det gäller den kyrkopolitiska debatten i Härnösands domkyrkoförsamling om kyrkan ska starta en begravningsbyrå eller inte. Christina är mycket tveksam till en sådan verksamhet.

Biskop Tony, Kyrkoordnaren och Farsta församling
I ett blogginlägg kommenterar biskop Tony, Helle Kleins bloggande om praktiken i Svenska kyrkan. -Jag var kyrkoherde i Farsta 1994-1999. Nu är jag biskop i Härnösand, men jag har en stor kärlek till Farsta församling och all verksamhet där som jag älskar, säger biskop Tony.

Själv var jag kanslichef i Farsta församling 1985-1989 och jag delar biskop Tonys kärlek till Farsta församling. Särskilt som jag är uppväxt i söderort. Kanske formades ett bloggintresse av Söderledskyrkans härliga tegelmurar med tegelstenar brända i Helsingborg.

Andra bloggar om: , , ,

Inga kommentarer: