2006-11-26

Pensionerade officerare är jobbiga

Tänk dig att alltid ha pensionerade kollegor som ständigt flåsar dig i nacken och kritiserar dig på jobbet. Sådan är verkligheten för generaler och amiraler som leder vårt försvar.
Jag såg nyss ett debattprogram på den utmärkta tv-kanalen Axess. Programmet handlade om att vi gått från invasionsförsvar till insatsförsvar. Har vi ett försvar som kan försvara oss var den fråga som ställdes.

Försvarsmaktens utvecklingschef, generalmajor Michael Moore, säger att vi har ett bra försvar. Han är trovärdig utifrån att han är osentimental och har en realistisk syn på vilka hot som finns och vilken uppgift försvarsmakten har 2006. Inte minst att vi numera samverkar med andra länders försvarsmakter för att möta hot redan på plats i andra länder. Möjligen skulle man kunna önska sig lite mer muskler och lite högre insatsberedskap när det gäller utlandsuppdragen.

En gång officer alltid officer
Men det måste vara jobbigt att vara aktiv general. Trots att officerare stoppar in uniformen i malpåsen vid pensionen finns det många som energiskt är ute i debatten och ifrågasätter sina adepter som nått generalitetet. I kvällens program stod de pensionerade officerarna översten 1gr Ulf Henricsson och kommendören 1gr Emil Svensson och ifrågasatte det mesta som nuvarande försvarsledning står för.

Det vore bättre om duktiga officerare efter pensionen ägnade sig att spela golf, läsa goda böcker och sjunga i kör i stället för att hävda sin förträfflighet från den forna yrkeskarriären. Emil Svensson gjorde bra ifrån sig i samband med u-båtsincidentern i början av 80-talet och Ulf Henricsson var skicklig chef för den nordiska Bosnienbataljonen 1993-94.

Nu är dock gamla officerares ständiga recensioner av sina yngre kollegors göranden och låtanden effekten av ett öppet och demokratiskt försvar. Försvarsmakten tar givetvis vara på den pensionerade personalens kompetens genom att de får chansen att föreläsa och vara med i forskning.

Men nog är de lite tjuriga de gamla överstarna och kommendörerna. Det ger ett intryck av naivitet när de antyder att de minsann vet bäst. Och hur ska det inte bli nu när alla fyrtiotalister går i pension. Eftersom de är så många och kommer att hålla sig friska så länge kommer de att bli ett arbetsmiljöproblem för sina efterträdare i karriärsstegen. Och detta gäller inte bara försvarsmakten.

Andra bloggar om:

2 kommentarer:

Peter Olevik Dunder sa...

Att de pensionerade högre officerarna debatterar försvarsfrågor tycker jag är bra; bättre vore det om de även gav sig in i politik mer brett och delade med sig av sin kompetens till statens styrelse.

Att de som så många andra äldre i ska resignera och bli tysta pensionärer är enligt min mening ett enormt slöseri.

Precis som du tog upp så kan de spela golf eller sjunga i kör men om de även håller sig aktiva som samhällsmedborgare så är det min tro att de håller sig friskare, lever längre och får mer ut av livet. (Men så tror jag även att pension lätt kan bli döden för många, men att pension för den skull inte ska avskaffas.)

Anonym sa...

Det är ju trots allt en och annan officerare som ger sig in i politiken. Är man gammal officerare har man stora kunskaper på andra områden än sin gamla profession att dela med sig av. Men problemet är att så många officerare gått i pension vi ung ålder och konsultat så att de aldrig riktigt vetat när de tagit avsked.

När det gäller gamla poliser försvinner deras yrkeskompetens med en gång. De tappar med all rätt omedelbart kontakt med den polisiära vardagen. Skälet till detta är att dagligt polisiärt arbete omgärdas av sekretess. HAr man gått i pension vet man inte hur den nya polistaktiken ser ut och man kan inte vara med på utsättningar för att höra vilka av ortens busar som är lysta. Ochj lärarna i skolan. Inte dör de upp dagligen i lärarrummet efter pensionen för att samtala om nya läroplanen.

Men högre officerare anser tydligen att de har extakt samma kompetens som före pensionen. De yngre kollegorna är fortfarande yngre kollegor och de verkar tycka att det är surat att de inte fick chansen att bli brigadgeneraler och flottiljamiraler.