2006-11-07

Kamp mot grooming

Barnens rätt i samhället, BRIS, håller idag en presskonferens tillsammans med bland andra TeliaSonera och Microsoft MSN för att presentera en ny teknisk lösning som ska minska risken för grooming på Internet.
Tanken är, om jag förstår saken rätt, att en plattform ska skapas dit barn och ungdomar som chattar med okända personer på Internet kan vända sig för att kontrollera vem som döljer sig bakom ett alias. Man vill motverka nya händelser typ Alexandramannen som ju under en längre period tålmodigt byggde relationer med flickor för att sedan bestämma träff och utnyttja dem. Groomarens modus operandi är att under en lång tid och på ett taktiskt sätt komma barnen nära och vinna deras förtroende.

Med spänning väntar jag på vilken typ av ny tjänst som presskonferensen ska avslöja. Det låter nästan för bra för att vara sant. Om inte TeliaSonera och Microsoft varit med på presskonferensen hade jag trott att det varit en skröna som höll på att skapas. Erfarenhetsmässigt vet vi ju att det är väldigt svårt att påverka vårt eget och därmed även ungdomars sätt att kommunicera. Själva anonymiteten är ju för många en av finesserna med till exempel chatt.

Föräldrar som vill skydda sina barn kan inte, denna nya produkt till trots, luta sig tillbaka och hoppas på att tekniken skapar en safe harbour. Vuxnas okunskap om hur barn och unga använder Internet är den stora faran och den egentliga grogrunden för de övergrepp mot barn och unga som skett.

Kyrkans Tidning

UPPDATERING: Aftonbladet

Andra bloggar om:

1 kommentar:

Anonym sa...

Riktigt. Teknik kan aldrig lösa sådana här problem. Tvärtom kan teknik invagga folk i falsk säkerhet. Särskilt om Microsoft ska vara med i leken; "säkerhet" är inte vad man förknippar med just det företaget.

Barn måste tidigt undervisas i livets realiteter, om blommor och bin, om monster (inte om "fula gubbar", ty de missförstår "fula" i begreppet) och om rättigheter.