2006-11-25

Leif GW Perssonmetaforen: -Litvinenko sjöng inte i kyrkokören

Den ryske regimkritikern, förre underrättelseofficeren, Aleksandr Litvinenko har dött på ett sjukhus i London. Han blev sannolikt förgiftad med det radioaktiva ämnet polonium 210.

En skribent som inte tillhör den skara som normalt ägnar sig åt konspirationsteorier är Mats Engström på Aftonbladets ledarredaktion. Han har en synnerligen god insikt i Europas politiska liv och jag vågar på goda grunder påstå att han är välinitierad vad det gäller situationen i Ryssland och i förutvarande Sovjet. Spekulationerna kring vem eller vilka som orsakat Litvinenkos död är nu i full gång och Mats Engström konstaterar att Litvinenkos död åter riktar blickarna till mordet på journalisten Anna Politkovskaja. Mats Engström avfärdar suicid som tänkbar dödsorsak och säger:

Oavsett vilka som mördade Politkovskaja och Litvinenko så borde omvärlden se Rysslands mörka sidor tydligare. Det finns många band mellan makten i Kreml och den gråzon där säkerhetstjänster och organiserad brottslighet möts.

En gangsterstat med kärnvapen växer fram på andra sidan Östersjön. Det hotar oss alla.

Det är viktig att komma ihåg att Litvinenko sannolikt hade många fiender och en komplex hotbild. Sannolikt var han inte trygg ens i de kretsar där han rörde sig mest hemtamt. Om man använder professor Leif GW Perssons metafor skulle man kunna säga: - Litvinenko sjöng inte direkt i kyrkokören. Persson brukar ge sådana metaforer när han till exempel talar om vilka som begår värdetransportrån.

Den fråga som nu reses är: Hur bekämpar vi den "framväxande gangsterstaten". Svaret är mångfacetterat. Ett utbyggt EU, diplomati, bistånd, internationell polisiär samverkan. Läs mer här om SIDAs arbete i Ryssland. Det är ett bra arbete.

Mats Engströms blogg
Wikipedia om Mats Engström

SvD, Radioaktivt ämne orsakade spions död
SvD:s utrikeschef manar till källkritik
Expressen, Spionens sista ord

Pingat på Intressant

Inga kommentarer: