2006-11-17

Berling Media

Verbumkoncernen byter till Berling
Verbum Förlag behåller sitt namn

Moderbolaget i förlagskoncernen Verbum AB byter namn till Berling Media AB. Dotterbolaget Verbum Förlag AB - Sveriges ledande förlag för livsfrågor med varumärkena Verbum och Cordia - behåller namnet och blir därmed ensamt om sitt starka varumärke.

Ett namnbyte av koncernens moderbolag Verbum AB har diskuterats länge, av tre orsaker:

- Det råder ständig förvirring bland kunder, leverantörer och allmänhet när koncernens moderbolag heter detsamma som ett av våra stora förlag. Det undviker vi nu, säger koncernchefen Thomas Grahl.

- Verbum Förlag blir också ensamt om sitt starka och välkända varumärke gentemot sin marknad. Det har förlaget önskat länge. Dessutom har våra förlag inom lärande och hälsa, Gleerups, Bok & Webb och Gothia, nytta av att koncernnamnet inte direkt associeras till ett helt annat produktutbud på en annan marknad.

Berling är ett traditionsrikt begrepp i nordisk typografisk och publicistisk kulturhistoria. Koncernen använder det redan i sitt profilarbete, genom det egna typsnittet Berling Nova och de årliga formgivarpriserna Berlingpriset och Berlingstipendiet. Berling har också förekommit som företagsnamn inom koncernen några decennier under 1900-talet genom det skånska tryckeriet Berling som numera ägs av tryckerikoncernen Elanders.

http://www.berlingmedia.se/


Andra bloggar om:

2 kommentarer:

Anonym sa...

Är namnbytet så enkelt och fördelaktigt för förlagets ägare, intressenter och kunder som vd: får det att låta?

Kan det inte uteslutas att ett inarbetat kyrkligt förlagsnamn som Verbum uppfattas som en belastning, särskilt om det finns planer på ytterligare uppköp?

Det är mycket viktigt att de många olika aktieägarna inom Svenska kyrkan är uppmärksamma på vad förlaget bedriver för verksamhet framöver.

Per Westberg sa...

Ja så enkelt är det. Men det har inte varit enkelt att ett av varumärkena och namnet på ett förlag har varit detsamma som koncernmodern. Den som handlar en bok gör det med förlaget och inte moderbolaget.

Om jag köper Aftonbladet eller SvD funderar jag knappast över Schíbsteds. Inte heller tänker jag på att Aftonbladet produceras inom företaget Aftonbladet Hierta AB. Och att webbplatsen ägs av Aftonbladet Nya Medier.

Det är bra att Verbum Förlag AB med det starka varumärket Verbum nu blir ensamt om sitt namn.