2006-11-14

Om brandmäns yttrandefrihet

Stockholms brandförsvar kommer att drabbas av budgetnedskärningar i kommande kommunala budgeter från Stockholms stad.

Från barnsben har jag lärt mig att rätta alla som använder det barnsliga uttrycket brandsoldat. Att tala om brandsoldater när man menar brandmän är närmast nedsättande mot en yrkesgrupp. Men sedan en tid har jag noterat att detta fåniga uttryck numera inte används särskilt ofta i media. Det är bra. Brandman heter det.

Brandchef och inte brandmästare
Men idag läser jag i DN om hur Stockholms brandförsvar kommer att drabbas av stora nedskärningar i kommande kommunala budgetar. I artikeln talar man återkommande om brandmästare Hans Lagerhorn. Dålig källkontroll. Lagerhorn är brandchef och inget annat. En brandmästare är en befattning och det är benämning på ett brandbefäl i utryckningsstyrka. Det är också en examen i en utbildning. Taskig allmänbildning hos journalisten.

En tidning kan inte referera alla konstiga påståenden
Det låter inte bra att man skär i budgeten. Men man får ser sina dubier kring artikeln bekräftade när man läser ett uttalande av en branförman på Kungsholmens brandstation. - Vi accepteras inte som förhandlingspart, och ledningen har till och med belagt oss med yttrandeförbud om budgeten, säger brandförmannen.

Att alla fack inte har kollektivavtal är ett faktum men att påstå att ledningen för en kommunal förvaltning belägger folk med yttrandefrihet är magstarkt. Sådana påståenden borde man inte publicera innan man har fakta på bordet. Epitet facklig omognad ligger nära till hands när man hör uttalandena från företrädare för den fackliga utbrytarorganisationen Brandmännens riksförbund (BRF). Bakgrunden till att mpnga Stockholmsbrandmän bildat ett nytt fack var att man inte gillade facket Kommunals lönesatsningar i låglöneyrken där kvinnor ofta finns.

Mer gnäll från mig
TV Nyheterna Stockholm om denna nyhet i DN. Nyheten illustreras med bilder från Malmö brandkår. Har man inga arkivbilder från Stockholms brandförsvar.

Förresten slår det mig att det heter Malmö brandkår medan man i Stockholm använder begreppet Stockholms brandförsvar sedan början 70-talet. På många platser i Sverige heter det räddningstjänsten. Ja det är inte lätt.

Andra bloggar om:

Inga kommentarer: